Suņa apzīmēšana un reģistrācija veicama līdz četru mēnešu vecumam vai agrāk, ja suns tiek atsavināts pastāvīgai turēšanai ārzemēs

Suņa apzīmēšana un reģistrācija veicama līdz četru mēnešu vecumam vai agrāk, ja suns tiek atsavināts pastāvīgai turēšanai ārzemēs

Otrdien, 19. maijā, valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība””. Līdz ar grozījumiem tiek nodrošināta nepārprotama Veterinārmedicīnas likumā noteikto prasību piemērošana attiecībā uz dzīvnieku īpašnieka vai turētāja pienākumu nodrošināt suņu apzīmēšanu un reģistrāciju, tai skaitā suņu, kas tiek atsavināti pastāvīgai turēšanai ārvalstīs, līdz četru mēnešu vecumam vai agrāk, ja suns tiek atsavināts līdz noteiktā vecuma sasniegšanai.

 

Noteikumos turpmāk būs iekļauta kārtība, kādā Lauksaimniecības datu centrs (LDC) reģistrē mājas (istabas) dzīvnieka turētāju un turēšanas vietu gadījumos, kad dzīvnieka īpašnieks uz laiku nespēj pildīt tam noteiktos pienākumus (piemēram, ir ievietots ārstniecības iestādē, ir aizturēts vai atrodas apcietinājumā) vai ir miris, bet mantojuma tiesības vēl nav apstiprinātas, bet kāda persona labprātīgi apņemas kļūt par dzīvnieka turētāju līdz brīdim, kad mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks spēj pildīt dzīvnieka īpašniekam noteiktos pienākumus vai dzīvnieku mantojumā saņem cita persona. Šāda iespēja nodrošinās dzīvnieka izsekojamību un aprūpi un neuzliks slogu pašvaldībām segt izdevumus par dzīvnieka ievietošanu un turēšanu patversmē.

 

Turpmāk noteikumos būs noteikts mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas un ziņojuma par notikumiem ar reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku veidlapās iekļaujamās informācijas saturs un apjoms. Savukārt minēto veidlapu formas izveidos un savā tīmekļvietnē ievietos LDC.

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    19.05.2020