Trīs ūdeņu un zivju sargātāji apbalvoti ar Zivju fonda atzinību par ilgstošu zivju resursu saglabāšanu

Trīs ūdeņu un zivju sargātāji apbalvoti ar Zivju fonda atzinību par ilgstošu zivju resursu saglabāšanu
Zivju fonda padome 2021. gadā lēmusi ar Zivju fonda atzinības rakstu un naudas balvu apbalvot trīs Latvijas ūdeņu un zivju sargātājus par ilgstošu darbu zivju resursu saglabāšanā:
Māri Lietuvieti, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” direktoru par nozīmīgu ieguldījumu ūdenstilpju un zivju resursu apsaimniekošanā, 
Miku Veinbergu, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieku un Jūras kontroles daļas vadītāju par nozīmīgu ieguldījumu zivju aizsardzībā, 
Tāli Dreijeru, sabiedrisko vides inspektoru par nozīmīgu un ilglaicīgu ieguldījumu zivju aizsardzībā.
 
Katru gadu par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā Zivju fonda padome piešķir atzinības rakstus un naudas balvu tām personām, kas sniegušas lielu ieguldījumu Zivju fonda mērķu īstenošanā. Zivju fonda atzinības raksta nolikums paredz, ka atzinības rakstu pasniedz ne vairāk kā trīs personām viena kalendārā gada laikā un konkrētai personai atzinības raksts var tikt pasniegts tikai vienu reizi. 
 
Māris Lietuvietis, stingrs un mērķtiecīgs vadītājs, ir spējis sakārtot un attīstīt zivsaimniecību novadā un pie viņa pēc konsultācijām vēršas citu pašvaldību kolēģi. Viņa vadībā Alūksnes novada ūdenstilpes papildinātas ar 294 000 zandartiem, 145 000 līdakām, 38 000 sīgām un 3000 varavīksnes forelēm. Alūksnes novada ūdenstilpēs veikti astoņi zivsaimnieciski zinātniskie pētījumi un arī veicināta sabiedrības izglītošana par zivju resursu apsaimniekošanu un aizsardzību, popularizējot saudzīgu un ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu un zivsaimniecību kopumā. Izveidota veiksmīga sadarbību ar Alūksnes novada pašvaldības policiju, Valsts vides dienestu, Valsts policiju un Valsts robežsardzi. Sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību un piesaistot dažāda veida finansējumu, M. Lietuvietim izdevies izveidot un labiekārtot dažāda veida infrastruktūru pie Alūksnes ezera (hidrotehniskās būves rekonstrukcija Alūksnes ezera ūdens līmeņa regulēšanai, laivu nolaišanas vietu izbūve, laipu, piestātņu, makšķerēšanas vietu un taku izbūve u.c.). 
 
Miks Veinbergs jūras zvejas kontrolē darbojas jau kopš 2005. gada, ir organizējis un piedalījies visu līdz šim lielāko zvejas noteikumu pārkāpumu atklāšanā Latvijas ostās. Kopumā pēdējo piecu gadu laikā viņš ir klātienē piedalījies 10 nozīmīgu pārkāpumu atklāšanā un ar savām zināšanām ir palīdzējis gandrīz visos pārējos Valsts vides dienesta (VVD) Zvejas kontroles departamenta Mobilās grupas atklātajos pārkāpumos. Viņa organizētās Mobilās grupas pieeja tagad ir ieviesta arī pārējā VVD. Atzīmējama ir viņa iniciatīva un ieguldījums starptautiskas sadarbības veicināšanā starp Baltijas valstu jūras zvejas kontroles inspektoriem - Igaunijas un Lietuvas zvejas kontroles inspektori ir vērsušies pie Latvijas inspektoriem pēc padoma, kā labāk ieviest sistēmisku pieeju un izmantot tehnoloģijas. M. Veinbergs kā Latvijas eksperts ir iesaistīts dažādās starptautiskās grupās un organizācijās zvejas kontrolē – Eiropas Zvejas kontroles aģentūras Vadības grupā un Baltijas jūras zvejniecības nozares sadarbības organizācijā “Baltfish”. Regulārā sadarbībā ar Zemkopības ministriju M. Veinbergs piedalās zveju kontrolējošo normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā gan nacionālā, gan ES līmenī. 
 
Tālis Dreijers jau 40 gadus aktīvi darbojas Zemgales ūdeņu bagātību sargāšanā. Sarežģītajā valsts atjaunošanas laikā T. Dreijers, būdams arī zemessargs, ir organizējis zemessargus dabas bagātību aizsardzībai un izcēlies ar drošu pārliecību un stigru stāju. Viņam var zvanīt un saņemt palīdzību jebkurā diennakts stundā. Arī tagad, jau sagaidot septīto gadu desmitu, T. Dreijers ir vides inspektoru ierindā kā vadošais zivju sargs Lielupes augšteces baseina ūdeņos. T. Dreijers ir devis milzu ieguldījumu arī Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības organizētajā licencētajā makšķerēšanā Lielupē, Mūsā un Mēmelē. 
 
______________________________
 
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 
  • Publicēts:
    06.12.2021