Turpmāk pašpatēriņa zvejā vienu zvejas laivu varēs izmantot ne vairāk kā trīs pašpatēriņa zvejnieki

Turpmāk pašpatēriņa zvejā vienu zvejas laivu varēs izmantot ne vairāk kā trīs pašpatēriņa zvejnieki
 Valdība ceturtdien, 11. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus rūpnieciskās zvejas limitos un to izmantošanas kārtībā, lai noteiktu papildu nosacījumus pašpatēriņa zvejai visos jūras piekrastes ūdeņos un zvejas limitu izmaiņas piekrastes ūdeņos Salacgrīvas un Mērsraga novadā 2021. gadam. 
 
Veicinot komerczvejas attīstību piekrastes ūdeņos un mazinot risku tirgū nelikumīgi nonākt pašpatēriņa nolūkam zvejotām zivīm, visām pašvaldībām būs tiesības ar saistošajiem noteikumiem noteikt kritērijus piekrastes zvejas limitēšanai vienā mājsaimniecībā, pēc nepieciešamības nosakot vienas mājsaimniecības zvejas rīku skaita ierobežojumu.
 
Arī nosacījums, ka pašpatēriņa zvejā vienu zvejas kuģi (laivu) varēs izmantot ne vairāk kā trīs pašpatēriņa zvejnieki, attiecas uz visiem jūras piekrastes ūdeņiem visās Latvijas pašvaldībās.
 
Tāpat arī visās pašvaldībās noteikts: ja pašpatēriņa zvejai jūras piekrastes ūdeņos nodalītais zvejas limits pārsniegs piecus procentus no pašvaldībai pieejamām zvejas iespējām, limita daļa, kas pārsniedz piecus procentus, būs pieejama tikai izsoles kārtībā.
 
Grozījumi noteikumos arī paredz izmaiņas zvejas limitos jūras piekrastes ūdeņos Salacgrīvas un Mērsraga novadā:
  • Salacgrīvas novadā divi zivju murdi tiks aizvietoti ar astoņiem apaļo jūrasgrunduļu murdiem, 
  • savukārt Mērsraga novadā divi reņģu stāvvadi tiks aizvietoti ar 32 reņģu tīkliem.
 
____________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  
  • Publicēts:
    11.02.2021