Turpmāk vairākos gadījumos nebūs nepieciešama dzīvnieku barības apritē iesaistīta uzņēmuma atzīšana

Turpmāk vairākos gadījumos nebūs nepieciešama dzīvnieku barības apritē iesaistīta uzņēmuma atzīšana

Valdība otrdien, 17. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā notiek dzīvnieku barības apritē iesaistīta uzņēmuma reģistrācija un atzīšana. 

 

Ar grozījumiem ir noteikts, kādos gadījumos Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) un Lauksaimniecības datu centrs (LDC) ir tiesīgs anulēt barības apritē iesaistīta uzņēmuma reģistrāciju vai atzīšanu un svītro to no reģistra. Tādējādi no PVD un LDC barības aprites uzņēmumu reģistra datiem tiks svītroti arī neaktuāli dati – uzņēmumi, kuri vairs neveic darbības barības apritē. 

 

Noteikumos ietvertas jaunas prasības ārstnieciskās barības apritē iesaistītiem uzņēmumiem. Turpmāk būs nepieciešama barības aprites uzņēmuma atzīšana gadījumos, kad uzņēmums veic ārstnieciskās barības ražošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu vai laišanu tirgū. Šai prasībai ir izņēmums ārstnieciskās barības laišanai tirgū mazumtirdzniecības vietās, ja tā paredzēta mājas (istabas) dzīvniekiem vai izbarošanai kažokzvēriem. 

 

Noteikumi paredz arī vairākus citus izņēmumus, kad uzņēmuma atzīšana nav nepieciešama. Šādi izņēmumi ir attiecināmi uz uzņēmumiem, kas tikai pērk, glabā vai pārvadā ārstniecisko barību izmantošanai vienīgi savā saimniecībā, vai uzņēmumiem, kas rīkojas tikai kā tirgotāji, neglabājot ārstniecisko barību vai starpproduktus savās telpās, vai tādiem, kuri tikai pārvadā vai glabā ārstniecisko barību vai starpproduktus vienīgi noslēgtos iepakojumos vai tvertnēs. 

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 “Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    17.11.2020