Uzlabos lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu

Uzlabos lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu

Ceturtdien, 17. decembrī, Zemkopības ministrija (ZM) iepazīstinājusi valdību ar informatīvo ziņojumu “Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un Eiropas Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu”. 

 

ZM informēja ministrus par nepieciešamību parakstīt saprašanās memorandu starp ZM un Eiropas Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru par EUGENA izveidošanu, lai Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banku iekļautu Eiropas gēnu banku tīklā. 

 

Eiropā lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu koordinē Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP), kurā darbojas lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu koordinatori no visām Eiropas valstīm, tanī skaitā arī no Latvijas.

 

ERFP ir izveidojis Eiropas Lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banku tīklu, kura galvenais mērķis - Eiropai svarīgu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana un to pieejamība audzēšanai un pētniecībai. Arī Latvijā ir izveidota Latvijas lauksaimniecības un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu banka, par tās turētāju atzīta Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

 

Latvijai kā ERFP dalībniecei ir iespēja ar savu gēnu banku pievienoties EUGENA, parakstot saprašanās memorandu. Memorands ietver Latvijas un ERFP dalībvalstu politisko apņemšanos izveidot koordinētu pieeju informācijas apmaiņai un neparedz nekādas papildu finansiālas saistības. 

 

Latvijai, parakstot saprašanās memorandu, uzlabosies sadarbība ar citām Eiropas valstīm lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanā, atvērsies vieglāka pieeja citu valstu gēnu bankās esošajiem ģenētiskajiem resursiem, kā arī uzlabosies zināšanu un informācijas apmaiņa un starptautisko projektu īstenošana. Pievienošanās EUGENA dos arī papildu iespēju popularizēt Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskos resursus. 

 

Līdz šim saprašanās memorandu ar ERFP ir parakstījušas vai tam pievienojušās desmit Eiropas valstis, pavisam EUGENA iekļautas astoņas gēnu bankas ar 865 324 liellopu, aitu, kazu un cūku biomateriāla paraugiem. 

 

Vairāk informācijas – Ministru kabineta tīmekļvietnē Informatīvais ziņojums ”Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un Eiropas Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu”

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    17.12.2020