Vai esi savu suni reģistrējis vienotajā valsts reģistrā?

Vai esi savu suni reģistrējis vienotajā valsts reģistrā?

Zemkopības ministrija atgādina visiem mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākums ir gan rūpēties par dzīvnieka veselību un labturību, gan arī nodrošināt mīluļa apzīmēšanu ar mikroshēmu (čipošanu) un reģistrēšanu vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC). 

 

Lai savu četrkājaino draugu reģistrētu LDC datu bāzē, jāveic divas darbības. 

 

1. Vispirms jādodas pie praktizējoša veterinārārsta un jālūdz mīlulim ievadīt mikroshēmu (čipot). Suns ir obligāti čipojams līdz 4 mēnešu vecumam, un līdz ar čipošanu veterinārārsts izdod arī dzīvnieka pasi. Čipošana un pases izsniegšana ir maksas pakalpojums.

 

Ja kucēns tiek tirgots ātrāk, nekā tas ir sasniedzis 4 mēnešu vecumu, pārdevējam jānodrošina, ka dzīvnieks jau ir apzīmēts un reģistrēts LDC datu bāzē. Jaunajam dzīvnieka īpašniekam tikai jāpārreģistrē LDC datu bāzē kucēns uz sava vārda.

 

2. Suņa reģistrēšana LDC reģistrā. Ar mikroshēmu apzīmētu suni, kuram izdota mājdzīvnieka pase, LDC reģistrēt var: 

  • praktizējošais veterinārārsts (samaksu veido LDC maksa un veterinārārsta pakalpojums), 

  • pats suņa īpašnieks (jāsamaksā tikai LDC maksa), 

  • vietējā pašvaldība, ja tā sniedz šādu pakalpojumu (to savlaikus ieteicams noskaidrot pašiem dzīvnieku īpašniekiem, jāsamaksā tikai LDC maksa). 

 

Pats dzīvnieka īpašnieks suni reģistrēt var klātienē LDC vai attālināti LDC portālā un Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

 

Tikai LDC datubāzē reģistrēts suņa čipa numurs ļauj nekavējoši sazināties ar dzīvnieka saimnieku, nodrošinot iespējami ātrāku tā nokļūšanu mājās. Bet daudz suņu joprojām nav čipoti un nav reģistrēti LDC uzturētajā vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā. 

 

Ja dzīvnieks nav apzīmēts ar čipu un reģistrēts datubāzē vai pēc citiem pieejamajiem dzīvnieka identifikācijas datiem nav iespējams noteikt tā saimnieku, mīlulis visbiežāk nonāk patversmē un patversmei ir tiesības pēc 14 dienām to atdot īpašumā citai personai, paturēt patversmē, nodot turēšanā citai patversmei vai arī eitanazēt.

 

Visu reģistrēto dzīvnieku patversmju saraksts ir pieejamas PVD tīmekļvietnē - PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā.

 

LDC uzturētais vienotais mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs – dzīvnieka reģistrēšana, dati par dzīvnieka īpašnieku, ceļošana ar mājdzīvnieku u.c. informācija 

 

Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku pienākumus noteic šādi normatīvie dokumenti:

____________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    08.01.2021