Vienkāršoti nosacījumi vietējās rīcības grupām vietējās attīstības stratēģiju grozījumiem

Otrdien, 14. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””, kas dos iespēju vietējām rīcības grupām ātrāk izsludināt jaunas projektu īstenošanas kārtas un nodrošinās efektīvu publiskā finansējuma ieguldīšanu.

 

Vietējās rīcības grupas turpmāk grozījumus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā varēs piemērot no dienas, kad tos iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

 

Turklāt attiecībā uz  Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” paredzēts jauns nosacījums par papildus atbalsta piešķiršanu vietējai rīcības grupai, kura nav saņēmusi papildu atbalstu pēc starpposma novērtējuma veikšanas 2018. gadā.

 

MK noteikumi ““Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    14.04.2020