Vietējās rīcības grupas zivsaimniecības attīstībai varēs saņemt papildu atbalstu

Vietējās rīcības grupas zivsaimniecības attīstībai varēs saņemt papildu atbalstu

Valdība otrdien, 18. augustā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto grozījumu noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai. 

 

Pēc grozījuma stāšanās spēkā uz papildu atbalstu varēs pieteikties vietējās rīcības grupas – biedrības un nodibinājumi, kurām sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai jau ir piešķirts atbalsts Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. Minētās biedrības un nodibinājumi var papildināt vietējās attīstības stratēģiju, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegumu, kurā pamatota grozījumu nepieciešamība, aktualizēto vietējās attīstības stratēģiju un vietējās rīcības grupas lēmumu (kopiju) par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu. 

 

Vietējā rīcības grupa uz papildu atbalstu varēs pieteikties mēneša laikā pēc tam, kad LAD oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” būs izsludinājis iesniegumu pieņemšanu.

 

MK noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498s
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  
 

  • Publicēts:
    18.08.2020