Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts: “Vides valsts dienestam jāatvainojas lauksaimniekiem par nepatiesajiem apvainojumiem zivju indēšanā”

Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts: “Vides valsts dienestam jāatvainojas lauksaimniekiem par nepatiesajiem apvainojumiem zivju indēšanā”

Šāgada 7. jūnijā plašsaziņas līdzekļos Valsts vides dienests (VVD) pirms paraugu noņemšanas un analīžu rezultātu saņemšanas izplatīja nepatiesu informāciju, ka Krustpils novada Neretas upē novēroto bojā gājušo zivju bojāejas iemesls esot lauksaimniecības zemes neatbilstoša miglošana un pesticīdu pārmērīga lietošana. Lai noskaidrotu zivju bojāejas patieso iemeslu, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 8. jūnijā sāka pārbaudi, negaidot VVD oficiālu vēstuli par situāciju Neretas upē.

 

VAAD inspektori 8. jūnijā veica Neretas un Odzes upes krastu un visu to zemnieku saimniecību lauku, kas pieguļ upju krastiem, apsekojumus un kopīgi ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (BIOR) ekspertiem paņēma augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtnes noteikšanai paraugus: zivis no Neretas upes krasta, kā arī ūdeni no Odzes upītes (gan no lejteces, gan augšteces Krustpils novadā) un ūdeni no Neretas upes.

 

BIOR laboratorisko testu rezultāti liecina, ka paraugos nav konstatēta augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtne. Līdz ar to VAAD secina, ka zivju bojāejas iemesls nav saistāms ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. VAAD vērš uzmanību, ka apsekojuma laikā varēja redzēt, ka no Odzes upītes netālu esošā atkritumu poligona “Dziļā vāda” pa novadgrāvjiem uz upīti virzās liels daudzums sadzīves atkritumu un nenosakāma bieza melna masa, no kā var secināt, ka zivju bojāejas iemesls varētu būt vides piesārņojums. Vienlaikus VAAD turpina augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumu ievērošanas pārbaudes četrās zemnieku saimniecībās, kuru apsaimniekotie lauki atrodas pie Odzes un Neretas upītēm.

 

Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts: “Mūs pārsteidza VVD bezatbildīgā un nekompetentā rīcība, vēl pirms analīžu rezultātu veikšanas publiski paužot patvaļīgus spriedelējumus par to, ka zivju bojāejā it kā esot vainīgi zemnieki. Ir jābrīnās, ka Vides valsts dienests atļaujas savu neizdarību mēģināt piesegt ar vieglprātīgiem un nepatiesiem apvainojumiem, tā vietā, lai atbilstoši savai kompetencei noskaidrotu zivju bojāejas iemeslus, bet, ja uz to nav spējīgs, pieaicinātu talkā kolēģus no VAAD, BIOR vai citām institūcijām. Gan VAAD un BIOR veiktās analīzes, gan arī pieejamie fotouzņēmumi liecina, ka zivju bojāejas iemesls nav augu aizsardzības līdzekļi. Tāpēc aicinu VVD vadību izdarīt attiecīgus secinājumus un, pirmkārt, atvainoties lauksaimniekiem par šo nepatīkamo apvainojumu, otrkārt, būt savu uzdevumu augstumos vides tīrības sardzē, secinājumu izdarīšanai izmantojot mūsdienīgas pārbaužu metodes, nevis spontānus un aplamus pieņēmumus.”

 

Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts arī norāda, ka pēdējā laikā aizvien biežāk tieši lauksaimnieki saņem publiskus, nepamatotus pārmetumus par savu darbību, kas nav balstīti uz pārliecinošiem argumentiem, bet reizēm ir tikai tukšas, populistiskas frāzes par procesiem, par kurām šo apgalvojumu paudējiem nav ne mazākās saprašanas. “Varētu vēl saprast, ka to dara anonīmi komentētāji soctīklos, taču nekādi nav saprotams un atbalstāms, ka šādās melīgās manipulācijās dažkārt iesaistās arī mūsu politiķi. Tāpēc aicinu – būsim atbildīgi un kaut brīdi pārdomāsim, pirms izsakām vērtējumu par lietām, kurās neesam eksperti,” uzsver Jānis Eglīts.

 

Foto: VAAD inspektoru fiksētie fotoattēli 
_____________________________
Informāciju sagatavoja: 
Dagnija Muceniece 
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    18.06.2020