Zemkopības ministrija aicina piedalīties tiešsaistes seminārā par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem auglīgās organiskajās augsnēs 2020. gada 1. jūlijā

Zemkopības ministrija aicina piedalīties tiešsaistes seminārā par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem auglīgās organiskajās augsnēs 2020. gada 1. jūlijā

Semināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar uzsākto starptautisko Eiropas Komisijas LIFE programmas projektu* un tā ietvaros paredzētajiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem, apsaimniekojot auglīgās organiskās augsnes. Projektā atlasītie pasākumi būs piemērojami lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, lai saimniecību līmenī mazinātu SEG emisijas. Tomēr, pirms tie tiek iekļauti politikās un rīcības plānos, ir nepieciešama plašāka diskusija un viedokļu apmaiņa.

 

Tiešsaistes semināra mērķis ir iesaistīt ieinteresētās mērķa grupas un veicināt diskusiju par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu potenciālu Latvijā. Tāpēc aicinām seminārā piedalīties pārstāvjus no valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, reģioniem, lauksaimniekus un mežsaimniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, dabas aizsardzības un zinātniskajām organizācijām u.c. 

 

 

TIEŠSAISTES SEMINĀRA PAR KLIMATA PĀRMAIŅU SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMIEM AUGLĪGĀS ORGANISKAJĀS AUGSNĒS
PROGRAMMA (Trešdiena, 2020. gada 1. jūlijs ‘Zoom’ vide)

 


Iepriekšēja reģistrācija ir obligāta, tādēļ aicinām REĢISTRĒTIES SEMINĀRAM ŠEIT

 

Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta ‘Zoom’ pieslēgšanās saite vienas darba dienas laikā no reģistrācijas brīža. 

 

Ja nepieciešama papildu informācija par tiešsaistes semināru, lūdzam sazināties ar Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu nodaļas vecāko referenti Kristīni Puriņu, rakstot e-pastu uz Kristine.Purina@zm.gov.lv, vai zvanot 67878701. 

 

* Zemkopības ministrija kopā ar vēl septiņiem sadarbības partneriem ir uzsākusi īstenot starptautisku projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" – LIFE OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158). Projekta nozīmīgākais rezultāts būs zinātnisks pamatojums klimata pārmaiņu samazināšanas metodēm, kas pielietojamas SEG emisiju samazināšanai, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemēs. Papildus tiks izstrādāti nacionāli SEG emisiju faktori auglīgām organiskām augsnēm, izveidota vienota SEG uzskaites sistēma un SEG emisiju datu bāze Baltijas reģiona valstīm, kā arī izstrādātas vadlīnijas pārdomātai un uz klimata izmaiņu mazināšanu vērstai organisko augšņu pārvaldībai 

 

Plašāka informācija par projektu atrodama OrgBalt mājas lapā: www.orgbalt.eu

 

Pasākums tiek organizēts projekta “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts Reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.orgbalt.eu 
Informācija satur tikai projekta LIFE OrgBalt īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamu izmantojumu. 

 

  • Publicēts:
    08.06.2020