Zemkopības ministrija: pašvaldībām vairāk jāiesaistās dzīvnieku patversmju prasību nodrošināšanā

Zemkopības ministrija: pašvaldībām vairāk jāiesaistās dzīvnieku patversmju prasību nodrošināšanā

Zemkopības ministrija ir identificējusi vairākus neskaidrus un precizējamus jautājumus normatīvajos dokumentos, kas attiecas uz prasībām dzīvnieku patversmēm un to darbību, un tālab tajos veiks vairākas izmaiņas, īpaši norādot pašvaldību pienākumus un tiesības. Tas nepieciešams, jo pašlaik spēkā esošie noteikumi ne vienmēr spēj nodrošināt pietiekamu skaidrību par dzīvnieku patversmēs notiekošo dzīvnieku uzraudzību, labturības ievērošanu un dzīvnieku reģistrāciju. 

 

Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts: “Šo jautājumu sakārtošanā liela loma ir tieši pašvaldību iesaistei patversmju uzraudzībā, tāpēc nepieciešams pilnveidot prasības, kas patlaban – diemžēl - nereti nav saistošas pašvaldībām un praksē īsti nestrādā. Un vispirms ir jāsakārto klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs, proti, vietējām pašvaldībām, slēdzot līgumus ar dzīvnieku patversmēm par klaiņojošu dzīvnieku izmitināšanu, ir jānodrošina, ka visi noķertie suņi 72 stundu laikā no to ievietošanas patversmē tiek reģistrēti Lauksaimniecības datu centra uzturētajā Valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā. Pašvaldībām ir pienākums arī segt dzīvnieku izmitināšanas izdevumus par pirmajām 14 dienām, kamēr dzīvnieks atrodas patversmē. Pašlaik veidojas absurda situācija, kad pašvaldība nereti par vienu dzīvnieku maksā vairākkārtēji, jo dzīvnieks ceļo no vienas patversmes uz citu. Tāpat nekādā gadījumā nav pieļaujams, ka adopcijai tiek nodoti nesterilizēti dzīvnieki vai suņi, par kuriem izsniegts neatbilstošs dokuments.” 

 

Zemkopības ministrija jau informējusi, ka 2021. gada 21. aprīlī spēkā stāsies prasības par patversmes jeb klaiņojošu dzīvnieku izvešanu uz citu dalībvalsti. Tas nozīmē, ka patversmes dzīvniekus uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti drīkstēs izvest tikai no tām patversmēm, kuras ir reģistrētas Pārtikas un veterinārajā dienestā un kurās tiek ievērotas augstas biodrošības prasības. 
____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    17.03.2021