Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Pieņemot lēmumus par zvejas ierobežošanu, jāizvērtē arī šādu pasākumu sociāli ekonomiskā ietekme”

Pirmdien, 29. jūnijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālajā videokonferencē, kurā dalībvalstu ministri diskutēs par Eiropas Komisijas (EK) izklāstu par kopējās zivsaimniecības politikas pašreizējo stāvokli, kā arī apspriedīs zvejas iespēju noteikšanas principus 2021. gadam.

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Nākotnē, pieņemot lēmumus par pasākumiem situācijas uzlabošanai zvejniecībā, tai skaitā zivju krājumu saglabāšanai, ir ļoti svarīgi nopietni izvērtēt arī šādu pasākumu sociāli ekonomisko ietekmi. Īpaši tas attiecas uz radikālu lēmumu pieņemšanu kopējās pieļaujamās nozvejas un kvotu noteikšanā, zvejas ierobežošanā. Pēc iespējas ir jāizvairās no radikāliem lēmumiem, bet, ja tādi tiek pieņemti, dalībvalstīm ir jābūt pieejamiem atbalsta instrumentiem, lai efektīvi mazinātu vai novērstu kritisku situāciju veidošanos nozarē.”

 

Latvija aicina Vācijas prezidentūru (2020. gada 2. pusgads) sadarbībā ar EK un Eiropas Parlamentu rīkoties tā, lai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020. gada grozījumi tiktu pieņemti pēc iespējas ātrāk, lai varētu sniegt atbalstu tiem zvejniecības uzņēmumiem, kurus smagi skāris mencu zvejas aizliegums Baltijas jūras Austrumu daļā. Savukārt pieņemot turpmākos lēmumus par zvejas iespējam un to ierobežošanu, tostarp nosakot zvejas iespējas 2021. gadam, Latvija aicina paturēt prātā sociālekonomiskās sekas, ko šādi lēmumi atstāj uz zvejniekiem, ar kuriem ir saistīta piekrastes reģionu dzīvotspēja un attīstība.

 

Lēmumi par zvejas iespējām (nozvejas kvotām) 2021. gadam ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē tiks pieņemti 2020. gada oktobrī (par Baltijas jūru) un decembrī (par pārējiem ūdeņiem, kas ir pieejami ES dalībvalstu zvejniekiem). Šajā videokonferencē EK tikai sniegs informāciju par galvenajiem principiem, kas tiks pielietoti nākamā gada zvejas iespēju noteikšanā.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    26.06.2020