Ministrijas kontaktinformācija

Zemkopības ministrijas darbinieku kontaktinformācija*
 

*Zemkopības ministrijas telekomunikācijas sakarus nodrošina SIA "Latvijas Mobilais Telefons". Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora.

 

Zemkopības ministrija

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

E-pasta adrese: pasts[at]zm.gov.lv

Fakss: 67027512

 

Rekvizīti: 
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Reģistrācijas numurs: 90000064161
Bankas konts: LV64TREL2160317046000
Banka: Valsts kase, kods: TRELLV22

 

 

Saziņai ar Zemkopības ministriju ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 

Sociālie tīkli:

 

 

Klientu apkalpošanas centra (KAC) tālrunis 67095000

 

Padotībā un pakļautībā esošo iestāžu kontaktinformācija

 

Zemkopības ministrija 67027010*
Lauku atbalsta dienests 67095000
Lauksaimniecības datu centrs 67027240
Pārtikas un veterinārais dienests 67095230
Valsts Augu aizsardzības dienests 67027098
Valsts Meža dienests 67226600
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 67027149

 

Jums ir iespēja nosūtīt priekšlikumus par ministrijas tīmekļvietni uz e-pasta adresi: webmaster[at]zm.gov.lv

 

Jums ir iespēja sazināties ar Zemkopības ministrijas Datu aizsardzības speciālistu rakstot e-pastu: das[at]zm.gov.lv

 

Iesniegumu datu apstrādes politika

 

 

DARBA LAIKS

Pirmdiena 8:15 - 17:00
Otrdiena 8:15 - 17:00
Trešdiena 8:15 - 17:00
Ceturtdiena 8:15 - 17:00
Piektdiena 8:15 - 15:45

Valsts sekretārs apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā pirmdienā no

plkst. 15:00 līdz 16:00 iepriekš piesakoties pa telefonu 67027502

 

VIDES PIEEJAMĪBA

  Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni. 

 Nodrošināta daļēji apgrūtināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem.

 

KĀ MŪS ATRAST?

Lidosta "Rīga" - Zemkopības ministrija

 

Rīgas pasažieru osta - Zemkopības ministrija

 

Rīgas centrālā stacija - Zemkopības ministrija