Zivsaimniecība

Izsludina projektu iesniegšanas 2022.gada piekto kārtu Zivju fonda zivju aizsardzības pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2022. gada 25. novembrī pieņemto lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada piekto kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju...

Publicēts: 30.11.2022

Līdz šī gada 1. oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu.

Zemkopības ministrija vēlas informēt, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad ir iespēja, izmantojot Zivju fonda atzinības rakstu "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un...

Publicēts: 16.09.2022

Par zušu ieguves lieguma laika noteikšanu un atbrīvojumu no papildus ziņošanas par reņģu nozveju ar stāvvadiem 2022. gadā

Zemkopības ministrija 2022.gada 27.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4.1-12e/5  “Par zušu ieguves lieguma laika noteikšanu jūras piekrastes ūdeņos un atbrīvojumu no papildus ziņošanas par reņģu nozveju...

Publicēts: 30.05.2022

Izsludina projektu iesniegšanas 2022.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2022. gada 13. janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:   1) ...

Publicēts: 28.01.2022

Komerciālās un atpūtas zvejas papildu regulācijas pasākumi Baltijas jūrā 2022. gadā

Padomes 2021. gada 27. oktobra Regula (ES) 2021/1888, ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz...

Publicēts: 06.01.2022