Zivsaimniecība

Izsludina projektu iesniegšanas 2022. gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2022. gada 16. martā Zivju fonda padomes sēdē pieņemto lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada pirmo kārtu Zivju fonda...

Publicēts: 25.03.2022

Izsludina projektu iesniegšanas 2022.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2022. gada 13. janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:   1) ...

Publicēts: 28.01.2022

Komerciālās un atpūtas zvejas papildu regulācijas pasākumi Baltijas jūrā 2022. gadā

Padomes 2021. gada 27. oktobra Regula (ES) 2021/1888, ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz...

Publicēts: 06.01.2022

Veiksmīgas prakses piemēri, īstenojot Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam un nākamā plānošanas perioda aktualitātes

    Atbalsts akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai Atbalsts sabiedrības virzītai vietējai attīstībai piekrastē Atbalsts inovācijām zivsaimniecības konkurētspējas kāpināšanai Atbalsts...

Publicēts: 10.11.2021

Izsludina projektu iesniegšanas 2021.gada otro kārtu Zivju fonda zivju aizsardzības pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2021.gada 6. septembrī pieņemto lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2021.gada otro kārtu Zivju fonda "Zivju resursu...

Publicēts: 16.09.2021