Izmaiņas Zemkopības ministrijas lēmumā par mencu piezvejas izmantošanas regulāciju 2020.gadā

Sakarā ar mencu krājumu kritisko stāvokli  Baltijas jūras austrumu daļas ūdeņos un to specializētās zvejas aizliegumu, lai papildus precizētu mencu piezvejas izmantošanas nosacījumus zvejniekiem kuri zvejo citas zivju sugas aiz jūras piekrastes ūdeņiem; Zemkopības ministrija 2020.gada 30.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4.1-12e/45 “Par grozījumiem Zemkopības ministrijas 2019.gada 30.decembra lēmumā Nr.4.1-12e/163 “Par mencu piezvejas izmantošanas un plekstu zvejas papildu regulāciju 2020. gadā sakarā ar mencu specializētās zvejas liegumu””.

Grozījumi paredz sekojošas izmaiņas.

1)Plekstu zvejā aiz piekrastes ūdeņiem Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā:

-tiek pagarināts mencu piezvejas proporcijas (1 tonna mencu uz 18,75 tonnām plekstu) ievērošanas laiks no trīs mēnešiem līdz pusgadam, lai zvejniekiem tiktu dota lielāka elastība savu zvejas darbību plānošanā un organizēšanā;
-zvejniekiem tiek dota iespēja, veicot tiem piešķirto citu zivju sugu  zvejas iespēju apmaiņu, palielināt Latvijas kopējo mencu piezvejas kvotu, un šādā gadījumā arī pašam zvejniekam

Zemkopības ministrija veiks maksimāli pieļaujamās mencu piezvejas proporcijas izmaiņu plekstu zvejā, to palielinot.

2)Plekstu zvejā aiz piekrastes ūdeņiem Baltijas jūras 22.-24.apakšrajonā mencu piezvejas proporcija vairs netiek piemērota, jo šajos ūdeņos tiek zvejota Baltijas jūras rietumu daļas, nevis austrumu daļas mencu populācija, un rietumu daļas mencai zvejniekiem ir iedalīti konkrēti nozvejas apjoma limiti. 

3)Lai izvairītos no tiesību normu pārkāpumiem un mencu nejaušas nozvejas citu sugu zvejā mencu piezvejai Eiropas Savienības regulā noteiktajā  lieguma periodā, ar lēmumu tiek noteikts aizliegums reņģu, brētliņu un plekstu komerczvejai aiz piekrastes ūdeņiem Baltijas jūras 25. un 26. apakšrajonā laika periodā no 2020. gada 1.maija līdz 31.augustam.

 

Ar lēmuma Nr.4.1-12e/45 “Par grozījumiem Zemkopības ministrijas 2019.gada 30.decembra lēmumā Nr.4.1-12e/163 “Par mencu piezvejas izmantošanas un plekstu zvejas papildu regulāciju 2020. gadā sakarā ar mencu specializētās zvejas liegumu”” tekstu varat iepazīties šeit.

  • Publicēts:
    31.03.2020

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā