Par zušu ieguves lieguma laika noteikšanu un atbrīvojumu no papildus ziņošanas par reņģu nozveju ar stāvvadiem 2022. gadā

Zemkopības ministrija 2022.gada 27.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4.1-12e/5  “Par zušu ieguves lieguma laika noteikšanu jūras piekrastes ūdeņos un atbrīvojumu no papildus ziņošanas par reņģu nozveju ar stāvvadiem 2022. gadā”, ar kuru zušu ieguves liegums, lai tas atbilstu Regulas (ES) 2022/109  prasībām, tiek noteikts no 01.08.2022. līdz 31.10.2022. Visi šajā laika periodā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos nejauši noķertie zuši ir atlaižami dzīvi atpakaļ jūrā. Zvejā ar āķiem un makšķerējot noķertie zuši, kuri āķi ierijuši tā, ka to nav iespējams saudzīgi izvilkt, ir atlaižami, nogriežot  auklu ar tam pievienoto āķi. Tāpat ar minēto lēmumu piekrastes komerczvejnieki 2022.gadā tiek atbrīvoti  no prasības apkopot nozvejas datus par zveju ar reņģu stāvvadiem Rīgas jūras līcī un no informācijas par reņģu nozveju par katrām piecām dienām sūtīšanas Valsts vides dienestam, ja zvejnieks pilnībā nodrošina visu datu ziņošanu valsts informācijas sistēmā (LZIKIS).

 

Lēmums stājas spēkā 2022.gada 31.maijā.

 

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit:
 

  • Publicēts:
    30.05.2022

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā