Aptauja
Sākot ar 1. aprīli lauksaimniekiem ir iespēja sezonas laukstrādnieku ienākumam piemērot īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, kas nozīmīgi samazina gan darbaspēka nodokļu slogu, gan arī administratīvo slogu. Vai jūs izmantojat šo nodokļa režīmu:
Aptauju saraksts