Aicinām piedalīties lauksaimniecības augsnes izpētes projekta starptautiskajā videokonferencē 2021. gada 24. septembrī

Aicinām piedalīties lauksaimniecības augsnes izpētes projekta starptautiskajā videokonferencē 2021. gada 24. septembrī

Norway grants logoZemkopības ministrija ar sadarbības partneriem aicina piedalīties Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” starptautiskajā atklāšanas konferencē 2021. gada 24. septembrī no plkst. 10:00 līdz 13:00. Konference norisināsies tiešsaistē ZOOM platformā latviešu un angļu valodā.

 

Konferencē dalībnieki tiks iepazīstināti ar trīs videi un klimatam nozīmīgiem projektiem:

Norvēģu finanšu instrumenta projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) ļaus uzlabot informāciju par Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augsni un iegūtu informāciju par oglekļa izmaiņām augsnē un valstij raksturīgiem siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoriem. Iegūto informāciju plānots izmantot ilgtspējīgiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas risinājumiem, sniedzot papildu informāciju gudrai un mūsdienīgai saimniekošanai.

LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” projektā tiek demonstrēti inovatīvi klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu emisijas un sniegt ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā.

Pie ūdens kvalitātes uzlabošanas strādā LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projekts. Tas ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.

 

Laipni aicināts ir ikviens interesents!

 

Dalībai videokonferencē, lūdzu, reģistrējieties šeit, aizpildot veidlapu.

 

Detalizētākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar videokonferences organizētājiem – E2SOILAGRI projekta vadītāju Lauri Leitānu, 27087484, Lauris.Leitans@gmail.com.

 

Sadarbības partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktajā projektā "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Zemkopības ministrija, Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Valsts augu aizsardzības dienests.  

 

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums. 

 

Strādājam kopā zaļai Eiropai! 

 

 

Programma

 

10.00 – 10.05 Konferences atklāšana, moderators Imants Frederiks Ozols

 

Atklāšanas uzrunas

10.05 – 10.10 Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts

10.10 – 10.15 Norvēģijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard)

 

Norvēģu finanšu instrumentu projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”

ZEME

10.15 – 10.25 Ilgtspējīga lauksaimniecības augšņu izmantošana Eiropas Zaļā kursa mērķu īstenošanā, Kristīne Sirmā, Zemkopības ministrija

10.25 – 10.35 NIBIO – the Norwegian Soil Survey Programme and the role in E2SOILAGRI, Siri Svendgård-Stokke, Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts

10.35 – 10.45 Uzticamas, valstij specifiskas augšņu informācijas datu pilnveidošana lauksaimniecības zemē,  Raimonds Kasparinskis , Latvijas Universitāte

10.45 – 10.55 Nacionālās augsnes oglekļa monitoringa sistēmas izveide, Gints Zabītis, Valsts augu aizsardzības dienests

10.55 – 11.05 Oglekļa uzkrājuma ietekmes uz SEG emisijām no meliorētām organiskajām augsnēm zālājos izpēte, Andis Lazdiņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

11.05 – 11.20 Jautājumi un atbildes

 

LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā”

GAISS

11.25 – 11.35 LIFE OrgBalt projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai organiskās augsnes apsaimniekošanā, Ieva Līcīte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

11.35 – 11.55 LIFE OrgBalt projektā vērtējamās organiskās augsnes apsaimniekošanas scenāriju potenciālā ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām, Andis Lazdiņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

11.55 – 12.00 Jautājumi un atbildes

 

LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”

ŪDENS

12.00 – 12.10 Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai, Jānis Šīre, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

12.10 – 12.25 Augsnes un ūdens apsaimniekošanas pasākumi virszemes ūdens kvalitātes uzlabošanai lauksaimniecības zemē, Ainis Lagzdiņš, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

12.25 – 12.30 Jautājumi un atbildes

12.30 – 12.40 Konferences noslēgums

 

 

  • Publicēts:
    15.09.2021