Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūta zinātnieki sniedz ieteikumus augsnes izpētes projekta īstenošanai Latvijā

Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūta zinātnieki sniedz ieteikumus augsnes izpētes projekta īstenošanai Latvijā
Norway grants logo
 

No 22. novembra līdz 2. decembrim norisinās Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūta (NIBIO) tiešsaistes misija Latvijā, lai Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” īstenotājiem palīdzētu sagatavot projekta turpmākās īstenošanas plānu. 

 

Pusotru nedēļu ilgās pieredzes apmaiņas laikā divi eksperti ar atbilstošu pieredzi no NIBIO dalās zināšanās par augsnes izpētes jautājumiem un sniedz priekšlikumus projekta partneriem. Misijas laikā notiek arī tiešsaistes intervijas ar Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts augu aizsardzības dienesta, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”, Latvijas Universitātes un Valsts zemes dienesta ekspertiem. Par pamatu ņemot veiktās intervijas, tiks gatavots NIBIO sākotnējais novērtējuma ziņojums par augsnes resursu pārvaldību Latvijā. 

 

Pieredzes apmaiņas misijas laikā norisināsies seminārs, kurā projekta rezultātos ieinteresētās iestādes tiks iepazīstinātas ar projekta īstenošanas plānu, aktivitātēm un paredzamajiem rezultātiem.

 

Patlaban norisošā misija ir pirmā no trim plānotajām šāda veida vizītēm projekta īstenošanas laikā. Vizītēs NIBIO iepazīsies ar projekta īstenošanas gaitu un sniegs atbalstu partneriem augsnes izpētes metodoloģijas un klasifikācijas sistēmas izstrādē. Projekta noslēgumā taps novērtējuma ziņojums, iekļaujot rekomendācijas Latvijas augsnes informācijas sistēmas pilnveidošanai. 

 

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums. 

 

Zemkopības ministrijas partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Valsts augu aizsardzības dienests un Latvijas Universitāte. Projekts ilgs līdz 2024. gada 31. janvārim. 

 

Misijas programma 

Pirmdien, 22. novembrī

10.00 – 11.00 Tikšanās ar projekta vadītāju

12.00 – 15.00 Intervija ar Latvijas Universitāti

Otrdien, 23. novembrī

10.00 – 12.30 Intervija ar Valsts zemes dienestu

13.30 – 16.00 Intervija ar Valsts augu aizsardzības dienestu

Ceturtdien, 25. novembrī

10.00 – 12.30 Intervija ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”

13.30 – 16.00 Intervija ar Zemkopības ministriju 

Piektdien, 26. novembrī

13.00 – 15.00 Seminārs un tikšanās ar asociētajām organizācijām 

Ceturtdien, 2. decembrī 

10.00 – 13.00 Intervija ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju

 

 

Strādājam kopā zaļai Eiropai! 

 

 

  • Publicēts:
    25.11.2021