Izstrādāts Standarta Izlaides kalkulācijas modelis

Standarta izlaide

Latvija, tāpat kā pārējās Eiropas savienības dalībvalstis apkopo un analīzē informāciju par lauksaimniecības produkcijas ražotājiem lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) ietvaros. SUDAT vāc un apkopo informāciju par saimniecību struktūru un ražošanas rādītājiem, ieņēmumiem, izmaksām, saņemto atbalstu, veiktajiem ieguldījumiem un finanšu rādītājiem; nodrošina lauksaimniekus, agrārpolitikas veidotājus un citus interesentus ar objektīvu informāciju par procesiem un attīstības tendencēm dažādas specializācijas un lieluma lauku saimniecībās, kas atrodas noteiktos reģionos, produkciju ražo tirgum un sasniedz noteikto minimālo ekonomisko lielumu.

 

Ekonomisko lielumu aprēķina un specializāciju nosaka, izmantojot standarta izlaidi

Augkopības vai lopkopības ražošanas nozares vienības standarta izlaide ir attiecīgā reģiona cenās novērtēta, no viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai viena mājlopa iegūtās produkcijas vērtība gada laikā.

 

Zemkopības ministrija balstoties uz lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT ietvaros izstrādātajām SI vērtībām izveidojusi kalkulācijas modeli, kuru pēc nepieciešamības var izmantot saimniecības SI aprēķinam plānojot dalību Lauku attīstības plāna pasākumos.

 

 

Saistītie resursi:

Latvijas lauku attīstības programma 2014 - 2020.gadam

 

  • Publicēts:
    16.03.2015

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā