Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumiem „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” 8.23. apakšpunktu*:

Nozveja Apstiprinātās izkraušanas ostas un izkraušanas vietas
Baltijas jūrā nozvejotās mencas, ja to dzīvsvars uz kuģa ir 250 kg un vairāk Pāvilostā, Liepājas un Ventspils ostā
Baltijas jūrā un Rīgas līcī nozvejotās brētliņas un reņģes  vai citas pelaģiskās sugas, ja to dzīvsvars uz kuģa ir vismaz piecas tonnas Pāvilostas, Rīgas, Liepājas, Ventspils, Mērsraga, Salacgrīvas, Skultes, Kuivižu, Engures un Rojas ostā, kā arī Nīcas pagasta (Dienvidkurzemes novadā) Jūrmalciema piestātnē, Carnikavā (Ādažu novadā), Jomas ielas piestātnē, Lapmežciema pagasta (Tukuma novadā) Lapmežciema molā, Kaltenes piestātnē (Talsu novadā), Kolkas pagasta (Talsu novadā) Kolkas ciema izkraušanas vietā Baltijas jūras pusē un Kolkas ciema izkraušanas vietā Rīgas jūras līča pusē, Rucavas pagasta (Dienvidkurzemes novadā) Nidas ciema piestātnē, Dundagas pagasta (Talsu novadā) Mazirbes, Pitraga, Saunaga, Sīkraga un Vaides piestātnē un Tārgales pagasta (Ventspils novadā) Jaunciema piestātnē
Dziļūdens sugas, ja to svars ir lielāks par 100 kg Rīgas, Liepājas un Ventspils ostā
Jebkurus zvejas produktus no trešo valstu kuģiem Rīgas un Ventspils ostā

Zvejas kontrole minētajās ostās tiek nodrošināta 24/7.

* 2022. gada 16. augusta zvejas noteikumu grozījumi: https://likumi.lv/ta/id/334864-grozijumi-ministru-kabineta-2007-gada-2-maija-noteikumos-nr-296-noteikumi-par-rupniecisko-zveju-teritorialajos-udenos-un-ekonom...