Atbildīgā institūcija: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Kontaktinformācija:

Zivsaimniecības departaments (1418.kab), Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2, Rīga LV 1981.

t. +371 67027660; pasts@zm.gov.lv ; baiba.ake@zm.gov.lv

Atbildīgā institūcija: Valsts vides dienests Zvejas kontroles departaments

Kontaktinformācija:

Valsts vides dienests, Voleri 2, Rīga, LV- 1007.

t. +371 67408163; vvd@vvd.gov.lv ; miks.veinbergs@vvd.gov.lv

Atbildīgā institūcija: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Kontaktinformācija:

Zivsaimniecības departaments (1418.kab), Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2, Rīga LV 1981.

t. +371 67027660; pasts@zm.gov.lv;

Atbildīgā institūcija: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Kontaktinformācija:

Zivsaimniecības departaments (1418.kab), Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2, Rīga LV 1981.

t. +371 67027660; pasts@zm.gov.lv ; baiba.ake@zm.gov.lv

Atbildīgā institūcija: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Kontaktinformācija:

Zivsaimniecības departaments (1418.kab), Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2, Rīga LV 1981.

t. +371 67027660; pasts@zm.gov.lv;

Atbildīgā institūcija: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Kontaktinformācija:

Zivsaimniecības departaments (1418.kab), Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2, Rīga LV 1981.

t. +371 67027660; pasts@zm.gov.lv;