Latvijas teritorijā tiek nodrošināta lauksaimniecības dzīvnieku līķu (dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam) normatīvajiem aktiem atbilstoša savākšanas, transportēšanas, pārstrādes un likvidēšanas sistēma, kuras ietvaros dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), savus pakalpojumus ir tiesīgi sniegt šādi Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrēti un atzīti blakusproduktu uzņēmumi:

 • SIA „Reneta” (Nr. A 023090), tālr. +371 63822498, +371 29337148
  Juridiskā un faktiskā adrese:
  Rīgas-Liepājas šoseja101c,  Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
 • SIA „Baltic trade” (Nr. A 056764), tālr. +371 20000085, +371 28373234
  Juridiskā adrese:
  Krustpils iela 157A, Rīga LV-1063
  Faktiskā adrese:
  „Jauneļmalas”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
 • SIA „Grow energy” (Nr. A 064721), tālr. +371 26333304
  Juridiskā un faktiskā adrese:
  „Gravas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”, ir paredzēts valsts atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai.