Pārtika
pārtika

Komisija atklāj jaunu tīmekļa vietni visām ieinteresētajām personām, kas ir iesaistītas pārtikas zudumu un atkritumu rašanās novēršanā.

Latvija ir daļa no ES pārtikas zudumu un atkritumu rašanās novēršanas centra kopienas! 

Uzziniet, kā Latvija un citas dalībvalstis iesaistās cīņā pret pārtikas zudumiem un pārtikas izšķērdēšanu.