Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Valdība ceturtdien, 11. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai ar finansējumu, kas nepārsniedz 45,5 miljonus eiro, nodrošinātu vietējās lauksaimniecības un pārtikas produkcijas ražošanu.

Šī nauda ir nepieciešama atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzes seku mazināšanai un ekonomikas atveseļošanai. 

Rīkojums paredz sniegt tiešu finansiālu atbalstu cūkkopības saimniecībām, nodrošinot ražošanas saglabāšanu, ar kopējo finansējumu, kas nepārsniedz 14,5 miljonus eiro. 

Finansējums, kas kopsummā nepārsniedz 11 miljonus eiro, paredzēts mājputnu saimniecībām daļējai ieņēmumu samazinājumu kompensēšanai. 

Līdz 12 miljoniem eiro tiks novirzīti kredītprocentu daļējai dzēšanai, veicinot lauksaimniecības primārās un pārtikas produkcijas ražotāju, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo sabiedrību saimnieciskās darbības attīstību. 

Savukārt līdz 7 miljoniem eiro paredzēti lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas īstenošanai, ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” starpniecību nodrošinot investīciju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, finanšu līzinga un faktoringa, konkursu un avansa maksājumu garantijas. 

Vēl līdz 680 tūkstoši eiro būs pieejami mazajām un vidējām kooperatīvajām sabiedrībām to kapacitātes stiprināšanai, kā arī ar 320 tūkstoši eiro paredzēts atbalstīt vietējo ražotāju tiešās tirdzniecības digitālās platformas pieejamību, tā sekmējot ērtāku zaļo iepirkumu organizēšanu.

MK rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

____________________
Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv