Reņģes kūpinātavā

Valdība otrdien, 21. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kārtību par valsts atbalsta piešķiršanu lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus veicināšanai, lai popularizētu lauksaimniecību, zivsaimniecību un pārtikas rūpniecību un veicinātu šo nozaru produktu ražošanas vērtības pieaugumu un eksportu.

 Šim mērķim 2024. gadā ir paredzēti 1 163 500 eiro valsts finansējuma no ZM budžeta apakšprogrammas “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai” līdzekļiem, kas sadalīti šādiem tirgus veicināšanas pasākumiem:

  • Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu starptautiskajās izstādēs (kopstends) organizēšanai un dalībai tajos– 222,5 tūkstoši eiro,
  • līdzfinansējumam dalībai starptautiskajās lauksaimniecības un pārtikas izstādēs ārvalstīs – 481 tūkstotis eiro,
  • līdzfinansējumam dalībai kopstendos, tai skaitā tajos, ko organizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai – 360 tūkstoši eiro,
  • piekrastes zvejniecības attīstības mārketinga programmas realizācijai – 100 tūkstoši eiro.

Atbalsta pasākumus, kuros piešķir finanšu atbalstu, administrēs Lauku atbalsta dienests, kas pieņems pretendentu iesniegumus un lēmumus un atbalstu izmaksās. Savukārt uzņēmu dalību kopstendos kā atbalstu subsidēta pakalpojuma veidā administrēs un organizēs Agroresursu un ekonomikas institūts.

Noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus veicināšanai” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv