ES Kokmateriālu regula

Pēdējos gados iznākušie, uz jauniem faktiem, pētījumiem un intervijām balstītie, ziņojumi par Ukrainu (meklēt tālāk rakstā) norāda, ka ikvienā kokmateriālu piegādes ķēdē Ukrainā var pastāvēt risks, ka kokmateriāli cirsti, tirgoti vai eksportēti nelegāli. Valstī, tostarp meža nozarē, ir arī ļoti augsts korupcijas risks. Jau pašā meža uzraudzības un apsaimniekošanas modelī, kas šobrīd pastāv Ukrainā, ir daudz vietas koruptīvām darbībām; kā arī likumdošana un likumu piemērošana ir neefektīva. Tas viss nozīmē, ka, lai izpildītu ES Kokmateriālu Regulas prasības, tirgus dalībniekiem, kuri importē kokmateriālus vai koka izstrādājumus no Ukrainas, ir jābūt ļoti rūpīgiem un stingriem, veicot risku novērtēšanu un risku mazināšanas pasākumus