Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Ņemot vērā situāciju valstī un strauji pieaugošo COVID-19 testu skaitu un rindas, kas veidojas laboratorijās, valsts zinātniskā institūta "BIOR" laboratorija izveidojusi papildus mobilās COVID-19 testēšanas brigādes, kuras nodrošinās izbraukumus pie pacientiem un uzņēmumiem, kuriem tas nepieciešams.

Mobilās paraugu ņemšanas mediķu brigādes dosies veikt valsts apmaksātus COVID-19 izmeklējumus pēc iepriekšēja pieraksta uz visiem Latvijas reģioniem. Lai pieteiktos COVID-19 testēšanas mobilajām brigādēm, aicinām zvanīt uz tālruni +371 28369560.  

Tāpat institūta "BIOR" laboratorija nodrošina COVID-19 izmeklējumus speciāli izveidotā COVID-19 testēšanas punktā Lejupes ielā 3, Rīgā. Lai pieteiktos COVID-19 testam, iedzīvotājiem jāzvana uz vienoto tālruņa numuru 8303 vai +371 28369560.

Lai nodrošinātu operatīvu paraugu noņemšanu un izvairītos no kontakta ar citiem klientiem, aicinām ierasties precīzi noteiktajā laikā, vai divas minūtes iepriekš, un vēlams personīgajā auto. 

Testēšanas rezultāti pēc izmeklējumu veikšanas tiks nosūtīti 24 stundu laikā. 

Pirms izmeklējuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāievēro piesardzība, tai skaitā 2 m distanci, un obligāti jālieto sejas maska.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" ir vadošais pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centrs Baltijā. Institūts, balstoties uz inovatīvām pētniecības metodēm, rada praktiski pielietojamas zināšanas tādās jomās kā sabiedrības un vides veselība, pārtika, zivsaimniecība un veterinārmedicīna.

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr. +371 26111123