ES Kokmateriālu regula

Eiropas Komisijas konsultanta – ANO Vides programmas Pasaules dabas aizsardzības monitoringa centra (UNEP-WCMC), sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm izdotā ziņu lapa par ES Kokmateriālu regulas piemērošanu un ar to saistītiem jaunumiem.