Pārtika
pārtikas marķēšana

EK izveidotā FLIS sistēma ļauj izvēlēties pārtikas produktu un pēc tam sistēmā atrast produkta marķējumā obligāti norādāmo informāciju 23 ES valodās. Sistēma nodrošina saikni ar attiecīgajām tiesību normām un vadlīniju dokumentiem. FLIS sistēmā kopumā ir ietvertas 87 dažādas pārtikas kategorijas un informācija no 39 regulām, 17 direktīvām un viena lēmuma.

FLIS atbilst EK labāka regulējuma stratēģijai, jo tā vienkāršo un veicina pārtikas nozares netraucētu darbību. Sistēma izstrādāta, lai palīdzētu pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem noteikt obligātās marķējuma norādes, kas būtu jānorāda uz pārtikas produktiem. Tās mērķis ir uzlabot tiesību aktu pareizu īstenošanu un atvieglot valstu izpildiestāžu darbu.

Piekļuve FLIS sistēmai ir pieejama SANTE tīmekļvietnē

Vēršam jūsu uzmanību, ka EK izstrādātā FLIS sistēma ir tikai dokumentēšanas instruments un tai nav juridiska spēka.