ES Kokmateriālu regula

Bez 2018. gadā izdotajiem EK TAIEX ekspertu misijas ziņojuma un iepriekšējā Earthsight pētījuma “Complicit in Corruption”, arī jaunais Earthsight pētījums “Flatpacked Forests” norāda uz to, cik augsts nelegālas mežistrādes risks ir Ukrainā, un to, ka FSC sertifikācija negarantē ne legalitāti, ne ilgtspējību mežu apsaimniekošanā. Šoreiz ziņojums ir par pasaulē lielākā koka mēbeļu ražotāja IKEA produktos izmantoto Ukrainas koksni. Ziņojumā apskatītās piegādes ķēdes nevar uztvert kā izņēmumu savādāk labi darbojošās sistēmā; tās vairāk jāskatās kā piemērs tam, kas notiek – ir plaši izplatīts, Ukrainā. Pētījumā arī aprakstīti dažādi veidi, kā tiek pārkāpts likums. Tam gan nevajadzētu būt jaunumam tirgus dalībniekiem, kas importē Ukrainas produktus, jo visi šie veidi ir minēti jau iepriekšējos dažādos ziņojumos.