Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Kombains uz lauka

Līdz šī gada 31. jūlijam primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, un pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē var Lauku atbalsta dienestā (LAD) pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. jūnijam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem 2024. gadam piešķirts 21 572 500 eiro finansējums, atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 800 000 eiro, bet pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi – 975 000 eiro.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem.

Iesniegums jāizpilda LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Vienlaikus, lai atvieglotu dokumentācijas procesu, sākot ar 2024. gadu, ALTUM klientiem nav jāpieprasa un LAD jāiesniedz izziņa par samaksātajiem kredītprocentiem. Informācija par ALTUM izsniegtajiem aizdevumiem un samaksātajiem kredītprocentiem katram klientam ir pieejama EPS sadaļā “Klienta informācija” zem sadaļas Kredītprocenti “Samaksātie kredītprocenti”. 

Plašāka informācija par atbalstu lasāma LAD tīmekļvietnē.

Sintija Strakša

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sintija.Straksa [at] zm.gov.lv