Meža nozare

Projektu iesegumu konkurss tiek izsludināts laikā, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai apturētu Covid-19 infekcijas izplatību. Aicinām visu projektu iesniedzējus ņemt vērā projektu plānos ar šo situāciju saistītos ierobežojumus. Izglītošanas un informēšanas aktivitātes vēlams plānot, izmantojot dažādas elektroniskas platformas, medijus un citus informācijas izplatīšanas kanālus, lai efektīvi sasniegtu pēc iespējas lielākas projektos plānotās mērķa auditorijas.

Projekta iesniegumu līdz š.g.  14. martam (ieskaitot) iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Projekta iesniedzējs (īstenotājs) uz sava riska ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pirms Meža attīstības fonda padomes lēmuma, bet ne agrāk kā no š.g.  15. marta,  ja īstenotās aktivitātes ir paredzētas projekta iesniegumā un izmaksās.

Projekta īstenošanas termiņš ir š.g. 30. decembris, ja projekta iesniedzējam nav būtisku argumentu par ilgāku projekta īstenošanas termiņu.

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas sadaļā „Valsts atbalsts meža nozares attīstībai”.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. +371 25447978).

Kontakttālrunis Zemkopības ministrijas Meža departamentā -  +371 67027635