Meža nozare

Projektu iesniegumu konkurss tiek izsludināts laikā, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Aicinām visu projektu iesniedzējus ņemt vērā projektu plānos ar šo situāciju saistītos ierobežojumus (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103). Izglītošanas un informēšanas aktivitātes vēlams plānot, izmantojot dažādas elektroniskas platformas, medijus un citus informācijas izplatīšanas kanālus, lai efektīvi sasniegtu pēc iespējas lielākas projektos plānotās mērķa auditorijas. 

Projekta īstenošanas termiņš ir š.g. 30. decembris, ja projekta iesniedzējam nav būtisku argumentu par ilgāku projekta īstenošanas termiņu.

Projekta iesniegumu līdz š.g. 28. maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

  1. klātienē darba dienās jebkurā Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centrā ar norādi – „Mērķziedojumam no a/s “Latvijas valsts meži”. Informācija par klientu apkalpošanas centriem pieejama LAD mājas lapā,
    vai 
  2. sūtot vēstulē pa pastu uz adresi - Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981, ar norādi – „Mērķziedojumam no a/s “Latvijas valsts meži”,
    vai  
  3. parakstītu elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu,
    vai
  4. iesniedzot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā, līdz izsludinātā termiņa darba dienas beigām.