Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Pārtikas nodrošinājums pasaulē

Piektdien, 16. septembrī, Prāgā (Čehijā) norisinājās Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālā sanāksme, kurā ES dalībvalstis diskutēja par pārtikas nodrošinājumu un ES lomu ilgtspējīgā pārtikas ražošanā pasaulē.

Pārtikas nodrošinājums pašlaik ir valstu vadītāju, starptautisko organizāciju un visas starptautiskās sabiedrības uzmanības centrā. Arī ES Padomei, kuras prezidējošā valsts pašlaik ir Čehija, pārtikas nodrošinātība ir prioritāte. Pie šī jautājuma nenogurstoši strādā Eiropas Komisija, neraugoties uz to, ka ES iedzīvotājiem nav pamata bažām par nodrošinājumu ar pārtiku. Tomēr aktuāls ir jautājums: kā arvien pieaugošās inflācijas apstākļos nodrošināt pārtikas pieejamību mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem.

Daudzas valstis joprojām cīnās ar COVID-19 pandēmijas sekām, un Krievijas sāktais karš Ukrainā radīja jaunu cenu satricinājumu pasaules pārtikas, enerģijas un mēslošanas līdzekļu tirgū. Krievija un Ukraina ir vienas no lielākajām lauksaimniecības preču eksportētājām. Saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) datiem gandrīz 40% no kopējās Āfrikas kviešu importa nāk no Krievijas un Ukrainas, un vairāk nekā 30 valstīs 30% kviešu importa arī atkarīgs no šīm abām valstīm.

“Uzskatām, ka Pasaules Tirdzniecības organizācija var būt viena no platformām, kurā pasaules līmenī risināt pārtikas nodrošinājuma jautājumu,” saka Latvijas delegācijas vadītājs, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. “Lai Krievijas un Baltkrievijas ietekme uz Eiropas Savienību kļūtu nenozīmīga, ir svarīgi, lai Eiropas Komisija veiktu resursu cenu un tirgus pieejamības monitoringu. Savukārt dalībvalstīm ir jāizvairās no eksporta ierobežošanas, jo starptautiskā sadarbība tirdzniecībā ir ļoti svarīga.”

Latvija norāda, ka tāpat jādomā par pasākumiem, kas veicinātu pārtikas nodrošinājumu. Tajā skaitā jāturpina atkāpes no atsevišķām Zaļā kursa ambīcijām, kas negatīvi ietekmē lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, vai arī jāievieš terminēti pielāgojumi, līdz tiek nodrošināta pārtikas stabilitāte.


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv