Tīrums pavasarī

Klimatam kļūstot siltākam, sēklaudzētājiem un tirgotājiem rodas interese par sugām, kuras līdz šim netika uzskatītas par piemērotām audzēšanai Latvijā. Tādēļ valdība otrdien, 18. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos, papildinot tos ar trim jaunām labības sugām Latvijai.

Grozījumi noteikumos paredz, ka turpmāk Latvijā sēklaudzēšanā būs arī šādas jaunas labības sugas:

  • sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor),
  • Sudānas zāle (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse),
  • sorgo un Sudānas zāles krustošanā radītie hibrīdi (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) jeb sorgo hibrīdi.

Tieši tāpat kā pārējām labībām, arī šīm ir noteiktas prasības lauku apskatēm, sēklu sertifikācijai un pēcpārbaudei.

Ar grozījumiem arī precizēts, ka sēklaudzētājs turpmāk iesniegumu par nepieciešamajām sēklaudzēšanas lauku apskatēm vai vidējā sēklu parauga noņemšanu, analīžu veikšanu un oficiālo etiķešu izgatavošanu iesniegs Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD), izmantojot zemkopības nozares e-pakalpojumu vietni, kurā ir pieejami visi e-pakalpojumi, ko sniedz zemkopības nozares iestādes.

Noteikumi Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 “Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv