Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Klajā nācis buklets “Eiropas aizsargātie – Latvijas īpašie produkti”. Pēc biedrības “Siera klubs” iniciatīvas un sadarbojoties Latvijas unikālo produktu ražotāju grupām un Zemkopības ministrijai, jaunais izdevums iepazīstina ar Latvijas īpašiem produktiem un aicina izbaudīt Eiropas garšu. 

ES Aizsargāto produktu nosaukumu reģistros šobrīd ierakstīti seši unikāli Latvijas produkti: 

  • Sklandrausis, Salināta rudzu rupjmaize un Jāņu siers ir iekļauti Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, 
  • Latvijas lielie pelēkie zirņi – Aizsargātas cilmes vietas nosaukumu reģistrā,
  • Carnikavas nēģi , Rucavas baltai sviests – Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.

Jāņu siera pagatavošanas veids, receptūra, izskats, krāsa un garša nosaka tā tradicionālo raksturu, kurš ir nemainīgi saglabājies daudzu gadu desmitu, pat simtu gaitā.

Sklandrausis ir uzskatāms par Latvijas nacionālo ēdienu, jo tā gatavošanas un ēšanas tradīcijas iesniedzas senā pagātnē. To apliecina šī ēdiena nozīme senlatviešu gadskārtu svētkos un svinamajās dienās. Sklandrauša cepšanas prasme ir nodota no paaudzes paaudzē.

Salinātās rudzu rupjmaizes specifiskums ir maizes receptūrā un gatavošanas tehnoloģijā. Ar vārdu „salinātā rupjmaize” saprot no rupjajiem rudzu miltiem ceptu maizi, kuras gatavošanā izmanto plaucējumu. Tas nozīmē, ka daļu no miltiem aplej ar karstu ūdeni, citiem vārdiem sakot - tā tiek salināta. Vēl šo produktu specifisku dara tas, ka plaucējumu gatavo koka kublos, plaucējuma un mīklas gatavošanas laikā pievieno ķimenes, cukuru, kā arī klaipa iegarenā forma.

Rucavas baltā sviesta senās vēsturiskās tradīcijas, pagatavošanas metodes un reputācija veido pamatu saiknei ar ģeogrāfisko apgabalu. 

Latvijas lielie pelēkie zirņi tiek audzēti no Retrijas šķirnes kaltētajām sēklām, kas no citām šķirnēm atšķiras ar īpaši lielām, rupjām sēklām (1000 sēklu masa ir 360–380 g). Kaut gan sēklu skaits pākstī nav liels, to kompensē labas kulinārās īpašības – relatīvi īss vārīšanās laiks un izcila garša. Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts ir vienīgā vieta pasaulē, kurā tiek veikta lielo pelēko zirņu selekcija pārtikas vajadzībām. Šeit arī radīta šķirne "Retrija". Zirņu kvalitatīvās īpašības nodrošina tieši Latvijas augsnes un klimatiskie apstākļi.

Carnikavas nēģiem pamatu saiknei ar ģeogrāfisko apgabalu veido zvejas un apstrādes senās vēsturiskās tradīcijas un metodes, reputācija konkrētajā apgabalā, kā arī nēģu resursu ilgtspējības un krājumu pārvaldīšana.

Pārtikas kvalitātes shēmu produkti ir marķēti ar ES atpazīstamiem logotipiem, un katra dalībvalsts nodrošina atbilstošu kontroli un uzraudzību, un arī veic šo produktu atbilstības pārbaudi noteiktajiem kritērijiem.

Latvijas produktu kvalitāte un dažādība ir viena no tās priekšrocībām, kas mūsu ražotājiem sniedz konkurences priekšrocību un rada ieguldījumu kultūras un gastronomijas mantojumā. Tas notiek, pateicoties mūsu lauksaimnieku un ražotāju prasmēm un apņēmībai, kuri saglabājuši dzīvas tradīcijas, vienlaikus ņemot vērā jaunu ražošanas metožu un materiālu attīstību.

Eiropas Savienībā jau kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem veiksmīgi darbojas pārtikas kvalitātes shēmas - Garantēto tradicionālo īpatnību, Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un Aizsargātas cilmes vietas nosaukumu shēma. To galvenais mērķis: veicināt kvalitatīvu vietējo produktu ražošanu un palīdzēt ražotājiem sniegt plašākai sabiedrībai informāciju par produktu īpašo kvalitāti, kas saistīta ar ģeogrāfisko apgabalu vai tradicionālo izcelsmi.

Buklets elektroniski ir pieejams.


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv