Ēdiena porcija

Ceturtdien, 13. jūlijā, Zemkopības ministrija (ZM) iepazīstinājusi valdību ar informatīvo ziņojumu par Latvijas pievienošanos Skolu ēdināšanas koalīcijai. Valdība atbalstījusi Latvijas iekļaušanos koalīcijā, un tas ļaus iegūt citu valstu pieredzi par veselīgas un uzturvielām bagātas skolēnu ēdināšanas programmas izveidi un praktisku ieviešanu.

Latvijas pievienošanās Skolu ēdināšanas koalīcijai arī nodrošinās efektīvāku informācijas apmaiņu ar citām valstīm un organizācijām par skolēnu ēdināšanas jautājumiem, tajā skaitā par:

  • vietējās ražotās pārtikas iekļaušanu ēdināšanā mācību iestādēs,
  • veselīgas skolēnu ēdināšanas veicināšanu,
  • ilgtspējīgas pārtikas ķēdes funkcionēšanu,
  • skolēnu izglītības satura sasaisti ar ilgtspējīgu un veselīgu uzturu,
  • pētījumiem par plaša spektra aspektiem, kas skar ēdināšanu skolās.

“Ēdināšana skolās ir plašāks jautājums, kas saistīts ne tikai ar vietējās pārtikas produktu nodrošinājumu skolēniem, bet arī ar rūpēm par skolu jaunatnes veselību un veselīgas ēšanas paradumu veidošanu visu turpmāko dzīvi,” atzīmē zemkopības ministrs Didzis Šmits. “Vienlaikus Latvijai būs iespēja iepazīt un pārņemt citu valstu pozitīvo pieredzi skolēnu ēdināšanā.”

Katrai koalīcijas dalībvalstij ir jāizstrādā saistību dokuments, kurā izklāstīts, kādus pasākumus valsts apņemas īstenot, lai sasniegtu koalīcijas mērķus. Šī dokumenta sagatavošana ir valstu pašiniciatīva, un koalīcijas dalībvalstis pašas var lemt pār dokumenta saturu un īstenošanas pamatprincipiem. Piedalīšanās koalīcijā neparedz ne finanšu, ne juridiskas, ne arī cita veida saistības.

 Pašlaik Skolu ēdināšanas koalīcijai ir pievienojušās vairāk nekā 65 valstis, Eiropas Savienība, Āfrikas Savienība, kā arī vairākas starptautiskās organizācijas – Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), Starptautiskais lauksaimniecības attīstības fonds (IFAD), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO), Starptautiskais Bērnu fonds (UNICEF), Apvienoto Nāciju Pastāvīgā uztura komiteja (UN Nutrition), Pasaules Pārtikas programma (WFP), Pasaules veselības organizācija (WHO) un citas. Papildu informācija tīmekļvietnē https://schoolmealscoalition.org /

  Vairāk par informatīvo ziņojumu lasiet Ministru kabineta tīmekļvietnē “Par Latvijas Republikas pievienošanos Skolu ēdināšanas koalīcijai”. 

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv