Dzīvnieki
Govis ganībās

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.622 “Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums” 10.punktā noteikto, Zemkopības ministrija aicina pieteikties darbam Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē:

  • biedrības un nodibinājumus, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
  • biedrības un nodibinājumus, kas apvieno lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus; 
  • zinātniskās institūcijas.

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā, biedrības un nodibinājumi, kas apvieno lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus, un zinātniskās institūcijas, kas vēlas pieteikties darbam padomē, lūgums līdz 2024.gada 19.maijam iesniegt Zemkopības ministrijā Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikuma 11., 12. vai 13.punktā minētos dokumentus.