Meža nozare

Meža nozares atbalsta un attīstības projektiem:

  1. Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” pasniegšanas norises informatīvais un tehniskais nodrošinājums”;
  2. “Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums “Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens””;
  3. “Meža nozares gada balvu izgatavošana”.

Meža nozares zinātniskās izpētes projektam:

  • “Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta aprēķinā”.

Projekta iesniegums jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981 (tālr. +371 67027204).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 10 darbdienas no konkursa izsludināšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Iesnieguma veidlapa, darba uzdevumi un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas sadaļā.