Meža nozare
ūdenskritums

Meža nozares atbalsta un attīstības projektiem:

  • “Pasākuma “Meža dienas 2021” norises nodrošināšanai”;
  • Bukleta “Meža nozare skaitļos un faktos” izdošanai.

Meža nozares zinātniskās izpētes projektam:

  • “Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta aprēķinā”.

Projekta iesniegums jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981 (tālr. +371 67027204).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 10 darbdienas no konkursa izsludināšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Iesnieguma veidlapa, darba uzdevumi un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas sadaļā.