Meža nozare

Kopējais pieejamais finansējuma apmērs ir 141621,00 EUR. Projektu īstenošanas laiks – no fonda Padomes lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas datuma līdz 2022. gada 15. novembrim.

Projekta iesniegumi Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma saņemšanai iesniedzami, izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu 10 darbdienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumu Nr.605 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” nosacījumiem.

Projektu iesniegumi pēc izsludinātā termiņa beigām netiek pieņemti. 

Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties Medību saimniecības attīstības fonda sekretariātā pa tālruni +371 67027554 vai e-pastu msaf@zm.gov.lv