Meža nozare

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma saņemšanu projektu pieteikumiem par pelēkā vilka (Canis lupus) populācijas stāvokļa izmaiņām medību ietekmē, lai īstenotu sugas zinātnisko izpēti un populācijas stāvokļa monitoringu.

Projekta rezultātiem jāietver: 

  • informācijas ievākšanas un analīzes procesu par nomedītajiem un bojā gājušiem vilkiem, analizējot vismaz 40% no nomedītajiem vilkiem, lai iegūtu populācijas dzimuma, auglības, vecuma struktūras un skaita izmaiņu tendences;
  • skaita un izplatības dinamikas vērtējums;
  • populācijas ģenētiskās daudzveidības un iekšējo radniecības struktūru pētījumi; 
  • informācijas apmaiņa par vilku populācija stāvokli ar kaimiņvalstu ekspertiem pēc savstarpēji salīdzināmiem kritērijiem;
  • zinātniski pamatotas informācijas sagatavošana Valsts meža dienestam vilku nomedīšanas apjoma un nomedīšanas nosacījumu noteikšanai nākamajai medību sezonai. 

Kopējais pieejamais finansējuma apmērs ir 27394,35 EUR. Projekta īstenošanas laiks – no fonda Padomes lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas datuma līdz 2022. gada 15. novembrim.

Projekta iesniegumi Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma saņemšanai iesniedzami, izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu 10 darbdienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumu Nr.605 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” nosacījumiem.

Projektu iesniegumi pēc izsludinātā termiņa beigām netiek pieņemti. 

Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties Medību saimniecības attīstības fonda sekretariātā pa tālruni +371 67027554 vai e-pastu msaf@zm.gov.lv