Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Zemkopības ministrija (ZM) jau pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas saistībā ar saslimšanas Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem sekoja līdzi situācijai pārtikas ražošanas nozarē un iedzīvotāju nodrošinājumam ar pārtikas produktiem, un turpina to darīt ikdienā.

Pārtikas nodrošinājuma jomā Latvijas pārtikas ražotāji un lauksaimnieki pilnībā spēj nodrošināt iedzīvotāju pieprasījumu pēc pārtikas gan visās pamata pārtikas produktu grupās, gan arī spēj nodrošināt pārtikas produktu izplatīšanu. Pārtikas produkti Latvijas veikalos ir un būs pieejami arī turpmāk. Pārtikas produkcija Latvijas uzņēmumos tiek saražota vairāk nekā nepieciešams, pārtikas ķēdes ikdienā turpina sekmīgi strādāt un par produktu piegādi un pieejamību nav bažu.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Latvijas lauksaimnieki un pārtikas ražotāji jau ārkārtējās situācijas sākumā paveica apjomīgu darbu, lai, strādājot pastiprinātā režīmā, iespējami operatīvi pielāgotos strauji pieaugošajam dažādu pārtikas produktu pieprasījumam, pakāpeniski piepildot plauktus un apliecinot, ka bažām par pārtikas trūkumu veikalos nav pamata. Tas ir pašmāju ražotāju darbs, ko ikdienā, iespējams, daudzi aizmirst novērtēt, jo arī pieradumam un ierastajām ikdienas gaitām ir savs spēks. Tādēļ ir būtiski ne vien ikdienā, bet arī tādās ārkārtas situācijās kā COVID-19 pandēmija iespēju robežās atbalstīt vietējos lauksaimniekus, ražotājus un uzņēmējus – tikai kopīgiem spēkiem mēs šo ārkārtējo situāciju varam pārvarēt iespējami veiksmīgi!

ZM aicina iedzīvotājus savam ikdienas uzturam izvēlēties Latvijā ražotos pārtikas produktus. Latvijā ražotā pārtika ir droša un kvalitatīva. Pie tam, pērkot vietējo produktu, mēs šajā grūtajā ekonomiskajā situācijā atbalstām ne tikai mūsu ražotājus, bet visu tautsaimniecību un valsti.

 

Daži fakti par Latvijā saražoto pārtiku un vietējo patēriņu:

  • Latvijā ir vairāk nekā 58 000 lauksaimnieku un 1230 pārtikas ražotāju, kas kopumā gadā saražo lauksaimniecības produktu 1,4 miljardu eiro vērtībā un pārtikas produktus 1,6 miljardu eiro vērtībā.
  • Latvijā gadā saražo vairāk nekā 300 000 tonnu miltu, pārslu, putraimu un citus miltrūpniecības produktu, no kuriem Latvijā patērējam tikai 10 %.
  • Latvijā gadā saražo 41 000 tonnu zivju konservu, no tiem patērējam tikai 10 %.
  •  Maize Latvijā tiek izcepta vairāk nekā 78 000 tonnas gadā, no tās paši patērējam 90 %.
  • Sieru Latvijā saražo 48 000 tonnas gadā, no tā paši patērējam 50 %.

 

Krīzes situācijā ZM ir izveidota Krīzes vadības grupa, kurā ir pārstāvēti ZM, Pārtikas un veterinārais dienests, lauksaimniecības, pārtikas un tirdzniecības nozaru organizāciju pārstāvji, kurā vairākas reizes nedēļā notiek operatīva informācijas apmaiņa par aktuālajām problēmām. Darbs Krīzes vadības grupā notiek, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības situāciju valstī, epidemiologu ieteikumus un valdības pieņemtos lēmumus.

Vienlaikus 19. marta izmaiņas valdības rīkojumā par ārkārtas situāciju ir devušas zemkopības ministram Kasparam Gerhardam pilnvarojumu  pieņemt lēmumus un izdot rīkojumus par pārraudzības nozarēm, kas būtu saistoši arī trešajām personām. Tā tiek atvieglota lēmumu pieņemšanu un ļauj nekavējoties reaģēt uz identificētajām pašreizējām problēmām.  Pirmie lēmumi ir saistīti ar pārtikas aprites jautājumiem.

_____________________________

Informāciju sagatavoja: 

Dagnija Muceniece

Nodaļas vadītāja
Dagnija.Muceniece [at] zm.gov.lv