Meža nozare
Egles

Pieejamais finansējuma apmērs ir 24 800,69 EUR. Projektu īstenošanas laiks - līdz 2024. gada 31. oktobrim.

Projektu iesniegumi Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma saņemšanai iesniedzami, izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu 10 darbdienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumu Nr. 605 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums" nosacījumiem.

Projektu iesniegumi pēc izsludinātā termiņa beigām netiek pieņemti.

Ja ir jautājumi, lūdzam interesēties Lauku atbalsta dienestā.