Šogad Meža dienām -91!

Meža dienu 2019 moto: „Iepazīsties-mežs!”Meža dienu laikā, tāpat kā iepriekšējos gados, Latvijas sabiedrība tika aicināta veidot Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, labiekārtot un radīt jaunas atpūtas vietas mežā, kā arī radīt jaunas aktīvu dzīvesveidu veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu.

2019. gadā notika četri Meža dienu lielpasākumi – Meža dienu pasākums Mežs ienāk Jelgavā 2019 (Jelgavā), pasākums Meža ABC (Kuldīgas novadā), Latvijas Meža dienas (Latvijas valsts mežu Dabas parkā Tērvetē) un AS "Latvijas Finiera" organizētais pasākums “Latvijas Finiera Zaļā klase” (Rēzeknes novadā), kas notika pirmo reizi, pulcējot bērnus un jauniešus no piecdesmit dažādām Latgales reģiona skolām.

Latvijas Pašvaldību savienība kopīgi ar 61 Latvijas pašvaldībām turpināja pirms četriem gadiem aizsākto tradīciju - kopt senos un jaunizveidotos parkus, atjaunot dendroloģiskos stādījumus un sakopt alejas, papildināt tās ar jauniem stādījumiem. Meža dienu 2019 pasākumi notika visos Latvijas vēsturiskajos novados (59 novados un 2 lielajās pilsētās), veicot parku kopšanu, stādījumu atjaunošanu, mazo arhitektūras formu (tiltiņu, solu, galdu, atkritumu urnu u.c.) izvietošanu parkos, kā arī izglītojot Meža dienu pasākumos par parku plānošanas un labiekārtošanas jautājumiem, koku nozīmi ainavā un parku arhitektūrā un izvietojot informācijas stendus, lai ikdienā parku viesi var pilnveidot savas zināšanas.

Saistītie dokumenti: