Datums 11. jūnijs, 2024
Laiks11.00
Vieta Attālināti

EK sanāksmē “Krāpniecība lauksaimniecības pārtikas ķēdē “Suņu un kaķu nelegālā tirdzniecība”” caurskatīs ES aktuālos suņu un kaķu tirdzniecības jautājumus, tajā skaitā aktualitātes normatīvajos dokumentos, dzīvnieku izsekojamību, dalībvalstu kompetento iestāžu ziņojumus par konstatētajiem pārkāpumiem u.c.