Datums 11. jūlijs, 2024
Laiks10.00
Vieta SIA “Lāses AM” novietne “Kolumbi”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads

Lauka dienā informēs par demonstrējuma gaitu un atziņām, kā arī par gaļas liellopu ģenētisko analīžu rezultātu izmantošana selekcijā, un iepazīstinās ar jaunās paaudzes zīdītājgovju atražošanas un veselības uzraudzības sistēmas lietojumu vaislai paredzēto dzīvnieku audzēšanas saimniecībā. Vairāk informācijas LLKC vietnē