29. novembra pasākumā bija iespējams uzzināt par šādiem pētījumiem:

6. decembra pasākumā bija iespējams uzzināt par šādiem pētījumiem: