Statuss:
Īstenošanā
ELFLA logotips

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība integrētās augu aizsardzības sistēmas nodrošināšanai pārejas periodā (2021.-2024. gads)

Projekta Nr.: 21-00-A02001-000002

Projekta mērķis: Veikt kaitīgo organismu monitoringu un pilnveidot Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē esošo kaitīgo organismu brīdinājuma sistēmu, lai nodrošinātu integrētās augu aizsardzības principu ieviešanu un Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumu efektīvu un kvalitatīvu īstenošanu pārejas periodā.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumu efektīva un kvalitatīva īstenošana, ieviešot integrētās augu aizsardzības principus, veikts kaitīgo organismu monitorings, pilnveidota kaitīgo organismu brīdinājuma sistēma Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē.

Projekta īstenošanas ilgums: 45 mēneši, 01.04.2021. - 31.12.2024.